Ibadah untuk syetan

Dalam rangka mengecoh dan mencari korban, syetan dapat menjelma menjadi siapa saja, dengan segala atribut dan nasihat-nasihatnya. Di sinilah banyak orang terkecoh dengan penampilan dan bujuk rayu syetan.

Apabila yang digoda seorang yang senang beribadah, syetan tidak akan menyuruhnya bermaksiat, bermain judi, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Tetapi, syetan menyerunya melakukan perbuatan yang lahiriahnya adalah sebuah ibadah. Ketika sebuah ibadah dilakukan tidak dalam rangka menjalankan perintah Allah dan atau rasul-Nya, apalagi dalam rangka memenuhi keinginan selera alias hawa nafsu yang dibisik oleh syetan seperti ibadah yang diiringi ria dan kesombongan atau memamerkan ibadah dengan sengaja, di sinilah ibadah itu bukan untuk Allah, melainkan untuk syetan.

Peringatan:
Berhati-hati menghadapi rayuan syetan, karena boleh jadi syetan betina tampil dengan jilbab dan busana Muslimah dan syetan jantan tampil dengan berjenggot, berkalung sorban dan berkening hitam didahinya.

Yayasan BuyaTarmizi All rights reserved